KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Názory Volby 2016 Dočkáme se rekonstrukce náchodské nemocnice?
Zpět

Dočkáme se rekonstrukce náchodské nemocnice?

Přidáno 23. 9. 2016
Ilustrační foto

Příběh rekonstrukce náchodské nemocnice stále není příběhem s dobrým koncem.

Přestože se o rekonstrukci léta mluví a sliby o její realizaci padly již v několika předvolebních kampaních, byla dokončena pouze nultá etapa, která zahrnovala pouze přípravné práce. Technický stav budov je výrazně horší než v ostatních okresech kraje - a to nechci srovnávat s fakultní nemocnicí v Hradci Králové, kde se podařilo v posledních letech realizovat výstavbu v řádu několika miliard korun, ale s ostatními „okresními“ nemocnicemi, kde se v posledních 15 letech podařilo rovněž provést modernizaci v řádu několika set miliónů. Jako krajský zastupitel jsem opakovaně podpořil záměr rekonstrukce i vyčlenění finančních prostředků na její zajištění - a stejně se po opakovaných diskuzích rozhodla i naprostá většina zastupitelů, přičemž konsenzuální byl i pohled na rozsah stavby. Stávajícímu vedení kraje se nicméně bohužel nepodařilo realizaci stavby ani zahájit, protože se přes opakované pokusy nepodařilo dovést do konce výběrové řízení na dodavatele stavby. Tuto smutnou část příběhu znají všichni, ne vždy si ale uvědomujeme všechny další konsekvence.

Prvním je problém finanční - v prvé fázi přišel kraj o možnost čerpání prostředků v řádu několika set milionů z prostředků Evropské unie, další odkládání nese ztrátu řádově sto miliónů korun díky navýšení cen stavebních prací po odeznění finanční krize. A pokud chceme stavbu realizovat, budeme muset dokázat ušetřit jinde. A tím se dostávám k další ještě smutnější části příběhu – kterou krásně demonstrovala předvolební debata lídrů kandidujících stran. Převážná část z nich označila projekt jako megalomanský, hlásila se k jeho revizi nebo alespoň k „rozetapování“ na menší části. Pokud se nám nepodařilo zrekonstruovat nemocnici ani v době, kdy na tom byla alespoň deklarovaná shoda v celém politickém spektru, jak to chceme udělat nyní, když její akutní potřebu mnozí z kandidátů zpochybňují? Snad pro některé může být košile bližší než kabát a problémy na Náchodsku je netrápí, snad jiní nejsou jen dostatečně informováni o skutečném stavu věcí. Ten je bohužel takový, že již dnes se i díky nejistotě o budoucnost nemocnice podstatně hůře daří udržet v nemocnici personál potřebný k zajištění dostatečné péče o pacienty.

I když je stav vážný, není zatím beznadějný. Jisté ale je, že pokud má v Náchodě zůstat funkční nemocnice se stávajícím rozsahem poskytované péče, musí kraj řídit ti, kteří ji dokáží zrekonstruovat. Podmínkou je, aby na to měli odborné schopnosti a aby toto bylo jejich cílem.

MUDr. Jiří Veselý
kandidát Koalice pro Královéhradecký kraj
www.vesely.kdu.cz