KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Názory Volby 2016 Finanční zdroje pro modernizaci a opravy silnic jsou k dispozici
Zpět

Finanční zdroje pro modernizaci a opravy silnic jsou k dispozici

Přidáno 25. 9. 2016
Ilustrační foto
Odpovědi na dotazy MF Dnes (Petr Záleský)

V červnu skončil dotační program ROP Severovýchod, díky kterému kraj na opravy silnic čerpal přes dvě miliardy korun. Kde hledat náhradní finance?
V první řadě je třeba zlepšit projektovou připravenost, protože většina evropských peněz šla zatím spíše na opravy než do rozvoje silniční sítě II. a III. třídy. To je vada dosavadního čerpání evropských peněz do silnic. Zdroje financování pro modernizaci a opravy silnic v majetku kraje jsou nadále dostupné z evropských dotací, týkají se ale jen části krajských silnic. Dalším zdrojem jsou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o jehož posílení je třeba usilovat. Rovněž bude třeba přehodnotit investiční priority v krajském rozpočtu, který krajským silnicím zatím příliš nepřeje.

Mělo by hejtmanství finančně podporovat výkup pozemků pro stavby strategických silnic?
Rozvoj silniční sítě je pro kraj životně důležitý a tomu musí odpovídat i finanční podpora. Pokud se strategickými silnicemi rozumí dálnice a silnice I. třídy, pak je financování zcela jednoznačně na investorovi, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Současně platné zákony výkupy pozemků velmi usnadnily a podobné případy jakým byla například kauza paní Havránkové, by se již neměly opakovat. Nelze však vyloučit, že některé konkrétní situace si vyžádají, aby kraj začal pozemky vykupovat v předstihu a poté je převedl na ŘSD, někdy i za cenu vyšších nákladů.

Kde podle vás udělalo hejtmanství chybu v případě šestimiliardového tendru na zajištění autobusové dopravy pro následujících deset let? Je reálné, aby si po vzoru Libereckého kraje organizoval autobusovou dopravu sám?
Pochybení kraje v zadání autobusové dopravy je popsáno v rozhodnutí UOHS. Jde tedy o to, že zadávací podmínky jsou diskriminační, tj. omezují možnost některých firem se takového výběrového řízení účastnit. V našem kraji funkci organizátora veřejné dopravy plní odbor dopravy krajského úřadu. Dopravu si tedy náš kraj organizuje sám. Pokud máte na mysli vytvoření dopravního podniku vlastněného a provozovaného krajem, považuji tento námět za velmi riskantní, protože kraj s podnikáním v autobusové dopravě nemá žádné zkušenosti a dosavadní pokusy o podnikání zejména se soukromými partnery se kraji nevydařily. Za bezpečnější a efektivnější považuji stávající systém, tj. zadávání dopravní obslužnosti dopravním firmám na základě výběrového řízení.

Byla by pro kraj přínosem uvažovaná vysokorychlostní železniční trať Praha - Wroclaw, na které by vlaky jezdily rychlostí přes 250 kilometrů za hodinu, nebo je to spíš utopický projekt?
Vysokorychlostní železniční trať mezi Wroclawí a Prahou vedená přes Hradec Králové je zcela jistě v našem zájmu, mimo jiné proto, že by zkrátila dojezd mezi Hradcem králové a Prahou na půl hodiny a dále by zajistila napojení na evropskou vysokorychlostní železniční síť. Uskutečnění tohoto záměru je reálné až v delším časovém horizontu. Ze strany kraje a zejména státu je třeba pracovat na přípravě.

Vladimír Derner
lídr Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, HDK, VPM)