Zpět

38/ Ing. Jaroslav Bitnar

starosta města Broumov /Broumov, KDU-ČSL/
Oblast znalostí
Veřejná správa

Politická příslušnost a kandidatura
Bezpartijní

Proč kandiduji 
Jako starosta města v tomto kraji mám velký zájem na dobrém fungování kraje

Jaké jsou mé priority v rámci kraje 
Podpora regionů a samospráv, investice v dopravní infrastruktuře

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností 
Starosta, tajemník sportovního klubu