Zpět

17/ Ing. Michal Derner, MBA

starosta obce Všestary /Všestary, KDU-ČSL/
Oblast znalostí
řízení stavebních projektů, samospráva obce

Povolání
stavební technik – projektový manažer, od r. 2014 starosta obce     

Proč kandiduji
Obec považuji za suverénní a svébytnou součástí kraje, kraj je partnerem obcí – spojení pozice starosty obce a krajského zastupitele se mi jeví jako logická vazba. Zkušenosti ze správy obce a jejích potřeb se mají odrážet v krajské politice.
 
Jaké jsou mé priority v rámci kraje: 
 
  • (Nejen) cyklistická doprava - na kole do Hradce za prací i do školy - stavba dálnice D11 (a v budoucnu i D35) cyklistům značně komplikuje prostupnost krajinou a spojení s krajským městem. Doprava ve všech formách musí být bezpečná.
  • Obnova přirozených funkcí krajiny – podpora diverzifikovaného hospodaření umožňuje ochranu živočišných i rostlinných druhů – komplexní pozemkové úpravy musí napomoci ochraně půdy, hospodaření s vodou a umožnit lepší propojení člověka s přírodou.
  • Péče o seniory a zdravotně hendikepované – pomoc a péči o osoby, které to potřebují, se musí podpořit zejména v místě jejich bydliště.
 
Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností 
  • starosta obce Všestary
  • místopředseda DSO Mikroregion obcí památkové zóny 1866
  • člen revizní komise MAS Hradecký venkov o.p.s.
  • předseda MO KDU-ČSL Všestary