Zpět

21/ Ing. arch. Jan Falta

architekt, vedoucí odboru památkové péče /Hradec Králové, KDU-ČSL/
Oblast znalostí
Architektura, územní plánování, ochrana památek a historie architektury, znalec

Proč kandiduji
Dlouhodobě se zajímám o veřejnou správu
 
Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Oblast architektury, zadávání architektonických zakázek, krajský architekt a ochrana památek
 
Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje
Výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města Hradce Králové