Zpět

43/ PharmDr. Jiří Gregor, Ph.D.

farmaceut tkáňového zařízení FN HK /Dobruška, KDU-ČSL/
Oblast znalostí
zdravotnictví

Proč kandiduji
Jako občan považuji osobní zodpovědnost za věci veřejné za svou povinnost

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Zdravotnictví, sociální služby

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
Zastupitel a předseda kontrolního výboru města Dobrušky