Zpět

4/ Mgr. Petr Hamáček

1. místostarosta města Jičín /Jičín, KDU-ČSL/

Vzdělání 
Po absolvování Lepařova gymnázia v Jičíně jsem vystudoval Pedagogickou fakultu v Liberci, obor Německý jazyk a Dějepis. Následně jsem složil i zkoušku z Anglického jazyka na úrovni B2.

Profese 
V posledním ročníku studia jsem začal vyučovat na základní škole v Jičíně, kde jsem působil nepřetržitě 12 let. Kromě němčiny a dějepisu jsem též vyučoval angličtinu a informatiku. Školu jsem zapojil do mezinárodní spolupráce, kdy děti bydlely v rodinách v cizích zemích – od Španělska přes Norsko až po Řecko. V dějepise jsem je zapojoval do různých projektů jako jsou Příběhy bezpráví nebo místních vzdělávacích projektů jako např. Zpátky ni krok nebo Tera felix-terra desolata. Ve škole jsem ale také byl spolutvůrcem žákovského referenda o vstupu do EU.

Současnost 
Od roku 2012 působím jako místostarosta města Jičína. Práce místostarosty mě baví a myslím, že je to na ní znát.

Co mě baví 
Můj syn, moje rodina, cestování zvlášť hory a památky, čtení, rád navštěvuji výstavy

Proč kandiduji
V komunální politice se pohybuji 10 let, místostarostou jsem 8 let a nabízím své zkušenosti pro další vyvážený a spravedlivý rozvoj Královéhradeckého kraje

Jaká je má oblast znalostí
Školství, sociální oblast, kultura

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Školství, transparentnost, odpovědné zadávání

Jaká je má občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
Předseda představenstva Správy nemovitostí města Jičína, člen dozorčí rady Cep a.s., člen školského výboru KHK