Zpět

26/ Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.

ředitel Městského muzea v Jaroměři /Hradec Králové, KDU-ČSL/

Oblast znalostí
Kultura 
            
Proč kandiduji
Nabízím své zkušenosti z vedení kulturní městské kulturní organizace ve prospěch kultury v našem kraji.    
 

Jaké jsou mé priority v rámci kraje 
Rozvoj nestátních a komunitních kulturních organizací a spolků. Dále mě silně znepokojuje dopravní situace v kraji a obecně stav naší krajiny. V těchto oblastech bych rád podpořil smysluplnou politiku, která pro tyto oblasti nabízí dlouhodobá řešení.  
 

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností 

  • člen Kulturní komise Města Jaroměře
  • předseda místní organizace České křesťanské akademie v Jaroměři
  • předseda Kolegia muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků