Zpět

18/ Mgr. Tomáš Hendrych

místostarosta města Trutnov/Trutnov, VPM/

Proč kandiduji
Mám rád kraj, ve kterém žiji a rád bych pomohl v jeho dalším zvelebování

Jaké jsou mé priority v rámci kraje 
podpora sportu, cestovní ruch

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
člen sportovního výboru KHK, pořádání společenských a sportovních akcí v Trutnově – Trutnovské vinařské slavnosti, Krakonošův cyklomaraton