Zpět

22/ Ester Horáková

starostka obce Podbřezí/Podbřezí, KDU-ČSL/
Oblast znalostí
Obchod a ekonomie      

Proč kandiduji
Chtěla bych být nápomocná v práci pro malé obce

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Školství, životní prostředí

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
  • členka Sdružení žen Podbřezí, z.s. 
  • členka SDH Podbřezí