Zpět

50/ Ing. Jan Janoušek

projektant dopravních staveb /Jičín, KDU-ČSL/
Oblast znalostí             
Doprava, zejména železniční

Povolání 
Manažer projektu VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław, projektant dopravních staveb

Proč kandiduji    
Chtěl bych se i nadále angažovat při rozvoji dopravy v našem kraji

Jaké jsou mé priority v rámci kraje 
Dopravní obslužnost v kraji, pravidelná obnova silniční sítě v Královéhradeckém kraji, součinnost při projednávání liniových stavbeb v Královéhradeckém kraji

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
Dopravní výbor Královéhradeckého kraje, komise pro liniové stavby Královéhradeckého kraje