Zpět

28/ Ing. Jan Jiřička

místostarosta města Jičín /Jičín, VPM/

Oblast znalostí       
Veřejná správa , majetek státu   

Politická příslušnost a kandidatura   
Volba pro město

Povolání  
místostarosta Jičína

Proč kandiduji
Záleží mi na rozvoji regionu i celého kraje

Jaké jsou mé priority v rámci kraje 
Dopravní infrastruktura, životní prostředí, zásobování pitnou vodou

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

komise pro životní prostředí a ekologii KHK