Zpět

34/ Ing. Stanislav Klik, Ph.D.

vedoucí oddělení, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové/Hradec Králové, KDU-ČSL/

Oblast znalostí                                         
Ekonomické otázky, financování veřejného sektoru, Evropská unie a mezinárodní vztahy

Politická příslušnost a kandidatura       
Nestraník, kandidatura za KDU-ČSL

Proč kandiduji
Chci napomoci finančnímu řízení Královéhradeckého kraje, a to s využitím zkušeností z jiného veřejného subjektu, konkrétně veřejné vysoké školy; zajímá mne stanovení investiční strategie kraje a její naplňování s využitím dostupných dotačních zdrojů

Jaké jsou mé priority v rámci kraje       
Rozpočet a finanční řízení, investiční strategie kraje a realizace jednotlivých investičních akcí

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

člen Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec Králové, člen Komise místní samosprávy Malšovice