Zpět

27/ Adam Klíma

student /Hostinné, KDU-ČSL/
Oblast znalostí                                
Právo

Politická příslušnost a kandidatura
Nestraník

Proč kandiduji 
Protože v těchto volbách vidím příležitost pro zlepšení života v Královehradeckém kraji. Můj blízký vztah k veřejné správě mě vedl k závěru, že krajské zastupitelstvo je tím pravým místem, kde bych mohl uplatnit znalosti a dovednosti nabyté při studiu práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium v zahraničí mi dalo povědomí o problémech, které trápí místní samosprávu napříč Evropskou unií. Jsou překvapivě obdobné. Nejdůležitější je, že konkrétní osvědčená řešení mohou přiměřeně posloužit jako vzor pro náš kraj.

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Prioritou je pro mě ochrana životního prostředí. To je třeba vnímat široce, jeho součástí je i člověk. Dostatek pitné vody, způsoby nakládání s ní a její účinné zadržení v krajině jsou vysoce aktuální témata, která musí být řešena i na úrovni kraje pro dosažení cílů trvale udržitelného rozvoje. Zcela konkrétní důsledky v zemědělství, lesním hospodářství pociťují někteří občané již nyní. Omezené množství vodních zdrojů je výzvou pro modernější vyvážení mezi ekonomickými a environmentálními zájmy.