Zpět

19/ Mgr. Jana Knapová

ředitelka ZŠ /Sobotka, KDU-ČSL/

Politická příslušnost a kandidatura       
bez politické příslušnosti

Povolání:
ředitelka základní školy

Proč kandiduji   
celý život se zajímám o celospolečenské dění a svou prací chci přispět k udržení demokracie a svobody

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
podpora školství, sociálních služeb a zdravotnictví

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
od roku 2002 jsem členkou zastupitelstva města Sobotky (z toho dvakrát jako členka rady města), po celou dobu navíc pracuji ve dvou komisích – bytové a kulturní