Zpět

25/ Mgr. Ivana Krabcová

psycholožka v PPP /Sedličky, Nestraníci/
Oblast znalostí
Školství, rodina, sociální sféra  
       
Politická příslušnost a kandidatura
Bez politické příslušnosti, v komunálních volbách za Sdružení pro Jičín   

Proč kandiduji
Podpora lidí na předních místech, podobné smýšlení o věcech veřejných

Jaké jsou mé priority v rámci kraje 
Mé heslo v komunálních volbách: Sociální spravedlnost a harmonické rodinné prostředí

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
  • Zastupitelka města Jičína od r. 2014 
  • Krátce v Radě města (4 měsíce 2015)
  • Členka osadního výboru od r. 2018