Zpět

8/ Ing. Václav Ludvík

tajemník vč. ovocnářské unie /Hradec Králové, VPM/

Oblast znalostí 
zemědělství, životní prostředí, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace
           
Politická příslušnost a kandidatura
bez politické příslušnosti, za VPM      

Povolání 
tajemník Východočeské ovocnářské unie, důchodce
       
Proč kandiduji
Celý život jsem pracoval v nejrůznějších pozicích v jedné firmě na venkově a rád bych předal svoje zkušenosti v oblastech níže uvedených  a měl možnost tyto oblasti ovlivnit

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
plnohodnotný život na venkově /pracovní příležitosti, zásobování, dopravní obslužnost, dostupnost zdravotní péče, vzdělání/, zemědělství, životní prostředí, ochrana krajiny, vzdělávání

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností 
společník ve VŠÚO Holovousy s.r.o., člen Výboru pro životní prostředí a zemědělství KHK, předseda dozorčí rady extraligového hokejového klubu Mountfield HK, člen dozorčí rady Výzkumného institutu pro ochranu genofondu v.v.i., Dvůr Králové n. L., člen předsednictva Ovocnářské unie ČR.