Zpět

10/ Ing. Anna Maclová

ekonomka, ředitelka Diecézní katolické charity /Hradec Králové, KDU-ČSL/

Rodina
Žiju již větší část svého života v Hradci Králové, kam jsem se přistěhovala ze Slovenska v roce 1987 za svojí životní láskou. S mým manželem Petrem sdílím všechno dobré i zlé, radost nám dělají dnes již dospělí synové Ondřej a Tadeáš.

Vzdělání
Obor zahraniční obchod jsem absolvovala na Střední ekonomické škole v Trenčíně, poté jsem v Bratislavě vystudovala obor vnitřní obchod na Obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické a mezioborové studium žurnalistiky na Filosofické fakultě Univerzity Komenského.

Politická příslušnost a kandidatura        
bezp.

Proč kandiduji      
Kandiduji, protože mám chuť se ještě jedno volební období - do třetice - podílet jako zastupitelka na tvorbě a realizaci krajské politiky a zúročit své dosavadní znalosti a zkušenosti. Chci podpořit určitou kontinuitu v realizaci priorit naší Koalice pro Královéhradecký kraj, ale samozřejmě vnést i nové podněty a cíle. Kromě toho bych ráda reprezentovala ženy, kterých je v zastupitelstvu stále poskromnu, a motivovala další, aby se také aktivně účastnily na tvorbě podmínek pro život v našem kraji a aby byly vyslyšeny i jejich požadavky.
 
Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Považuji za důležité provést rychlý restart ve všech oblastech a co nejdřív se vyrovnat s důsledky nouzového stavu z důvodu koronaviru. Vrátit se do normálního života a doufám, že v nové kvalitě na základě poznání a zkušeností získaných v tak výjimečné situaci, ve které se ocitl celý svět. Chci prosazovat taková rozhodnutí, která budou přívětivá pro vícegenerační rodiny, a to jak v oblasti bydlení, zaměstnanosti, dopravy, vzdělávání, zdravotní i sociální péče, tak i volného času. Budu usilovat o realizaci investičních projektů v oblasti sociální, o odstraňování bariér ve vztahu k lidem se zdravotním postižením a seniorům, o realizaci preventivních programů sociálního vyloučení, chudoby, kriminality a závislostí, budu podporovat projekty v oblasti kultury a památkové péče, cestovního ruchu a podporující komunitní soužití.  
 
pokud bych to měla vyjádřit heslovitě:
RODINA a co nejlepší podmínky pro vícegenerační rodiny ve všech oblastech (bydlení, zaměstnanosti, dopravy, vzdělávání, zdravotní i sociální péče, volného času)
BEZ BARIÉR - odstraňování veškerých bariér vůči lidem se zdravotním postižením a vůči seniorům
PREVENCE - vůči nepříznivým jevům
KULTURA A CESTOVNÍ RUCH - prezentace tradičních hodnot, ochrana kulturního dědictví a jeho zpřístupnění občanům i návštěvníkům kraje
KOMUNITA - podpora občanského soužití a vzájemného sdílení
 
Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností: 

  • členka Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
  • členka Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
  • předsedkyně Dozorčí rady Filharmonie Hradec Králové za Královéhradecký kraj
  • členka celonárodní platformy pro rodinu při MPSV za Královéhradecký kraj a členka krajské platformy
  • členka Dozorčí rady Nadačního fondu pro podporu Fakultní nemocnice Hradec Králové založeného Statutárním městem Hradec Králové
  • členka Komise Rady města Hradce Králové pro sociální, zdravotní a rodinnou politiku
  • členka Rady pro spolupráci s praxí Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové