Zpět

32/ Bc. Jiří Novotný

vývojář počítačových aplikací, místostarosta/Kvasiny, KDU-ČSL/

Oblast znalostí  
vysokoškolské vzdělání v oblasti informatika  
     
Politická příslušnost a kandidatura
nezávislý 
 
Proč kandiduji 
Chci zapojit své znalosti a zkušenosti z oblasti IT na vyšší než obecní úrovni.

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Mou hlavní prioritou je účelné využívání informačních technologií. Další prioritou je řízené budování průmyslových zón.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

uvolněný místostarosta obce Kvasiny, nezávislý kandidát za KDU-ČSL