Zpět

36/ Luboš Řehák

náměstek ředitele v příspěvkové organizaci statutárního města /Val, KDU-ČSL/

Co bych rád přinesl Královéhradeckému kraji
Vlastní praktické zkušenosti z oblasti realizace projektů. Díky své dosavadní praxi je mi blízká oblast regionálního rozvoje, kultury a sportu, ale dobře se orientuji i v oblasti finanční - rozpočtování, výkaznictví. Preferuji poctivost a transparentnost, vždy se mi tento postoj osvědčil!

Co nechci dělat 
Nechci se podílet na zbytečnostech, které stojí peníze a nikam nevedou!

Proč kandiduji
Nebráním se převzít část zodpovědnosti za dění v našem kraji, mám dlouholetou zkušenost s volenými funkcemi v oblasti státní správy a samosprávy, znám problematiku příspěvkových organizací, neziskového sektoru, ale i oblast drobného podnikání (živnostníci, mikropodniky)

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Regionální rozvoj (územní plánování, činnost dobrovolných svazků obci a místních akčních skupin), sport a kultura (činnost neziskových organizací, investiční záměry)

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností:
V současné době jsem zaměřen především na spolkovou činnost (Beseda Val z.s. – místopředseda a zástupce v MAS POHODA venkova z.s., Sokol Val z. s. – předseda, Spolek F. L. Věka – člen Správní rady, F.C.S. Dobruška, DS F. A. Šubert Dobruška apod.). Od významných volených veřejných funkcí jsem si v posledních třech letech skutečně odpočinul, a tak jsem se alespoň mohl porozhlédnout a zjistit, jak lidé mimo tu „bublinu světa starostů a funkcionářů“ skutečně žijí.   😊 😊 😊