Zpět

46/ doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

VŠ pedagožka /Hradec Králové, VPM/
Oblast znalostí
regionální rozvoj, strategické a územní plánování, regionální politika, environmentální dopady regionálního rozvoje, dopady klimatické změny na regionální rozvoj

Proč kandiduji a jaké jsou mé priority v rámci kraje 
Napomoci regionálnímu rozvoji kraje, propojení teoretických poznatků s praxí resp. aplikace současných trendů v regionálním rozvoji do praxe v našem kraji a tím napomoci zlepšit život v kraji

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
2004 – 2006    členka Zastupitelstva města Hradce Králové
2005 – 2008    členka Výboru regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje
2006 – 2014    členka Rady města Hradce Králové
2007 – 2010    předsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj Zastupitelstva města Hradce Králové
2010 – 2014    místopředsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj Zastupitelstva města Hradce Králové
2010 – 2014    místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva města Hradece Králové
Aktuálně předsedkyně představenstva o.p.s. Civitas per Populi věnujícího se podpoře místního a regionálního rozvoje, otázkám urbanismu, územního a strategického plánování a environmentálních dopadů rozvoje