Zpět

31/ Mgr. Hana Šimáčková

sociální pracovnice /Hradec Králové, Nestraníci/

Oblast znalostí                                                 
Sociální oblast, sociální podnikání, školství  

Politická příslušnost a kandidatura   
Bez politické příslušnosti, za Nestraníky    

Povolání   
Sociální pracovnice

Proč kandiduji 
Svou kandidaturou chci především podpořit osobnosti, které jsem při své práci a životě v Hradci Králové měla možnost poznat a kterým důvěřuji. Svou podporu vyjadřuji především Anně Anetě Maclové, která kandiduje z 10. místa. Její práce v sociální oblasti si velmi vážím. Zároveň obdivuji její nasazení, se kterým plnila doposud povinnosti krajské zastupitelky. Je jednou z mála žen na naší kandidátce, ale je to opravdová „žena v akci“.

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Rozvoj terénních sociálních služeb, aby mohli lidé s postižením a senioři žít v komunitě nikoli v instituci, podporovat rozvoj příležitostí k zaměstnávání lidí s postižením či znevýhodněním.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
Předsedkyně spolku Nebuď na nule, z.s.