Zpět

16/ Ing. Ivana Skřítecká

ekonom, manažerka v sociálních službách /Rychnov nad Kněžnou, VPM/

Vzdělání
Vystudovala jsem ekonomii, veřejnou správu a regionální rozvoj, management řízení a psychologii. Profese Jsem ekonom, mám praxi i v sociální oblasti v rámci Královéhradeckého kraje.

Politická příslušnost a kandidatura  
BEZPP kandiduji za VPM      

Proč kandiduji
Mám ráda Orlické hory, Krkonoše a rodné město Rychnov nad Kněžnou.
 
Více jak 20 let pracuji v sociální oblasti zaměřené na zlepšování kvality života lidí, mezilidských vztahů a také seniorů.
 
Dlouhodobě aktivně podporuji podnikatelskou sféru v rámci Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.
 
Podporuji Dětský domov v Potštejně, spolupracuji se školami a dalšími organizacemi. Podílím se na přípravě a realizaci akce „Nejúspěšnější sportovec okresu“.
           
Podporou mi jsou dcera Petra, která je zubní lékařkou, přítel a rodina.
K mým zálibám patří cestování, turistika, jízda na koloběžce, běh v přírodě, plavání a ochrana životního prostředí.
 
Resumé:
 
Zajímám se dlouhodobě o kvalitu života lidí v jednotlivých městech nejen našeho kraje, podporuji harmonickou rodinu, zdraví a vzdělání dětí, zabezpečení seniorů a zlepšování životního prostředí. Ráda bych využila své znalosti k další aktivní podpoře celého našeho regionu.
 
 
Motto: „Budoucnost našich dětí tvoříme společně již dnes.“

Jaké jsou mé priority v rámci kraje

 • Efektivní ekonomika kraje a realizace nových investic
 • Moderní a vstřícné zdravotnictví
 • Aktivní podpora seniorů v kraji
 • Podpora a rozvoj rodin a všech dětí
 • Sportujeme pro zdraví a zdravý životní styl

 
Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

 • zastupitelka města Rychnova nad Kněžnou
 • členka finančního výboru Zastupitelstva Rychnova nad Kněžnou
 • členka finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
 • členka komise cestovního ruchu Rady Královéhradeckého kraje
 • členka školské rady Gymnazium F.M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
 • členka školské rady Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou
 • členka dozorčí rady Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje