Zpět

24/ Ing. Jitka Slezáková

starostka obce Jasenná /Jasenná, KDU-ČSL/
Oblast znalostí
  • Vystudovala jsem všeobecnou ekonomiku na VŠE Praha (1981 – 1985)
  • Všeobecné znalosti a zkušenosti z výkonu veřejné správy a samosprávy za období 30 let, kdy vykonávám funkci starostky obce Jasenná (od 10.12.1990)       

Politická příslušnost a kandidatura
bez politické příslušnosti, kandidatura za KDU–ČSL  

Proč kandiduji   
Podpořit dobré kandidáty do krajských voleb na předních místech
 
Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Podpora rozvoje obcí
 
Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
  • Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko – členka revizní komise
  • Dobrovolný svazek obcí Metuje – místopředsedkyně