Zpět

45/ Ing. Mgr. Marek Špelda, Ph.D.

ředitel Oblastní charity Náchod /Červený Kostelec, Nestraníci/
Oblast znalostí
Školství, sociální oblast, zdravotnictví, ekonomika, financování zdroji EU

Politická příslušnost a kandidatura
Bez politické příslušnosti     

Proč kandiduji                                  
Celý život žiji v Královéhradeckém kraji a svým založením jsem člověk, který nezůstává netečný k věcem, o nichž ví, že s nimi může pomoci. 13 let jsem působil ve školství, z toho 8 let jako ředitel střední školy, nyní působím jako ředitel zdravotnického a sociálního zařízení a domnívám se, že mohu přispět svými zkušenostmi k zlepšení fungování našeho kraje.

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Zlepšování podmínek pro fungování škol a efektivní zajišťování sociálních služeb. Protože nejlepší investicí do budoucna je zajistit našim dětem kvalitní vzdělání. A nejlepšími díky našim rodičům a seniorům, kteří celý život pracovali, je zajistit fungování sociálnímu systému, tak aby nikdo potřebný nezůstal bez pomoci.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
Člen Finanční výboru města Červený Kostelec