Zpět

49/ Ing. Marek Steiner

konstruktér/Lázně Bělohrad, KDU-ČSL/
Oblast znalostí        
Průmysl, doprava, strojírenství   

Politická příslušnost a kandidatura
Bez příslušnosti, nominován stranou KDU-ČSL

Proč kandiduji
Chtěl bych danou situaci zlepšit, zajímám se o veřejné věci

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Zlepšení dopravní situace, stav vody v krajině

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
Člen farní rady