Zpět

35/ Vojtěch Strašík

jednatel realitní společnosti /Jičín, KDU-ČSL/

Oblast znalostí
Realizace staveb

Povolání
Jednatel realitní společnosti

Proč kandiduji
Chci aby o věcích veřejných v našem kraji rozhodovali zodpovědní lidé. Nabízím svoje odborné znalosti a kapacitu.

Jaké jsou mé priority v rámci kraje 
Průhlednost veřejných zakázek v oblasti realizací staveb.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností 
Člen kontrolního výboru města Jičín, odpovědná osoba lokalních shromáždění iniciativy Milionu Chvilek v Jičíně