Zpět

20/ Jiří Tojnar

starosta obce Bohuslavice nad Metují/Bohuslavice nad Metují, Nestraníci/
Politická příslušnost a kandidatura
Bez politické příslušnosti   
 
Proč kandiduji
Mám rád nové výzvy a chci se aktivně podílet na rozvoji Královéhradeckého kraje  

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Regionální rozvoj a sociální oblast

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
Místostarosta Jednoty Orel Bohuslavice