Zpět

7/ Ing. Miroslav Uchytil

starosta města Chlumec nad Cidlinou /Chlumec nad Cidlinou, KDU-ČSL/

Vzdělání
Vysoká škola chemickotechnologická Pardubice, specializace – technologie polymerů a makromolekulární chemie.

Profese
Pracoval jsem na pozicích pedagoga, vědeckovýzkumného pracovníka, technologa pro chemické procesy. Praxe v komunální politice – 4 roky místostarosta a 22 let starosta města, 4 roky radní Královéhradeckého kraje, 12 let zastupitel Královéhradeckého kraje, 4 roky předseda představenstva ÚS Hradec Králové a.s.

Co mě baví
Vysokohorská turistika, liduprázdná příroda (těžko se hledá), motovýlety ve stylu retro, kytara a sborový zpěv, rekreačně sporty.

Proč kandiduji 
Chci pomoci přenášet naléhavé potřeby měst a obcí do praktické působnosti kraje, reagovat na novely v legislativě, aktivně pomoci vytvářet přímé a rychlé vazby po ose obec - kraj –vláda a parlament ČR
Jaké jsou mé priority v rámci kraje: udržet dopravní infrastrukturu kraje v dobré kondici, v součinnosti s obcemi rozvíjet terénní a jednodenní pobytové služby pro rychle stárnoucí populaci kraje

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech v orgánech společností

  1. Člen Předsednictva Rady komory měst SMO ČR
  2. Předseda pracovní skupiny obcí II. typu pod SMO ČR
  3. Předseda představenstva ÚS Hradec Králové a.s.
  4. Člen představenstva KHP Hradec Králové a.s.