Zpět

39/ Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

vysokoškolská pedagožka, terapeutka/Hradec Králové, KDU-ČSL/

Oblast znalostí
Psychologie, pedagogika, psychoterapie     

Povolání:
Pedagožka, existenciální psychoterapeutka

Proč kandiduji 
Ráda bych participovala na něčem smysluplném, mám aktivní potřebu pomoci KDU a využít mých zkušeností, vzdělání, kontaktu s lidmi v mé pomáhající profesi, opřít se o zkušenost s člověkem, mnohdy trpícím, o jeho potřeby nejen v mé poradenské činnosti.

Kdysi jsem říkala, že chci realizovat křesťanské hodnoty, dnes bych řekla ty hodnoty, které se týkají člověka, protože žádné křesťanské hodnoty bez člověka nejsou.

Být člověkem znamená poznat sám sebe.

Ráda bych participovala ve službě dobru, moje křesťanství má i sociální rozměr, není mi jedno, jak tato země vypadá.

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Školství, zdravotnictví, rodina

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
Školská komise KDU, Federace existenciálních psychoterapeutů, Česká psychoterapeutická společnost.