Zpět

6/ JUDr. Dita Vávrová

právnička-advokátka /Náchod, KDU-ČSL/

Oblast znalostí
Právo, školství, rodinná politika, kultura, sport         

Proč kandiduji
Protože mi na našem kraji záleží.  Chci, aby občany našeho kraje zastupovali slušní a schopní lidé a zvýšilo se zastoupení žen. Jako advokátka se denně setkávám s mnoha lidmi, kteří nevědí, jak se mají zachovat při řešení svých problémů. Tomu však lze zabránit. Kraj se podílí na rozhodování o mnoha záležitostech našeho života. Současně má Královéhradecký kraj velký potenciál, který může dále rozvíjet. Je však potřeba se zaměřit na to, aby na jeho pomoc dosáhli všichni, kteří si to zaslouží a ne jen ti, kteří dokáží správně vyplnit žádost.

Jaké jsou mé priority v rámci kraje 
Jako mamince tří dětí mi velmi záleží na jejich vzdělání. Kraj je zřizovatelem středních škol, proto má zásadní vliv na podobu školství v kraji. Podpora a využití inovací ve vzdělávání a zavedení digitálních technologií je velmi potřebná a to nejen v době, kdy nás zasáhla koronavirová krize, ale především do budoucna.

Současně je třeba předcházet možným problémům občanů, které může kraj ovlivnit. Svými politickými aktivitami chci pomoct ke zkvalitnění života v našem kraji. 

V oblasti sociální politiky je potřeba posílit rozšíření sociálních služeb a zajistit dostupnost pomoci pro rodiny pečující o svoje blízké.

 

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností 
Výbor pro výchovu a zaměstnanost Královéhradeckého kraje, školská komise Města Náchod, finanční výbor Města Náchod, školská rada Jiráskova gymnázia Náchod