Zpět

48/ JUDr. Jiří Všetečka

advokát /Hradec Králové, VPM/
Oblast znalostí
Právo a právní věda

Proč kandiduji
Chci se účastnit aktivně veřejných věcí

Jaké jsou mé priority v rámci kraje
Odpovědná realizace práva na samosprávu

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností
Advokátní praxe:
od roku 2005 – dosud člen představenstva České advokátní komory
od roku 2005 – předseda a dosud člen Sekce veřejného práva České advokátní komory
zkušební komisař pro advokátní zkoušky
 
Činnost mimo advokátní praxi:
2004 – 2006   – člen Legislativní rady vlády České republiky
2006 – 2012   – člen komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády České republiky
2008 - 2012    - člen rekodifikační skupiny soukromého práva
 
1994 – 2006   – člen zastupitelstva města Hradec Králové
2002 – 2006   – člen rady města Hradec Králové
1994 – 2010, od 2018  - člen, předseda, mistopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hradec Králové
2016 - 2020 - člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje