KDU.breadcrumbs.homeO nás Naši zástupci

Naši zástupci

Volební období 2016-2020   

/aktualizace 20.1.2017/
     *  Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (zdroj):
     *  výbory Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (zdroj):
     *  komise Rady Královéhradeckého kraje (zdroj): MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
krajský zastupitel, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Ing. Vladimír Derner
KDU-ČSL, náměstek hejtmana s gescí za sociální oblast, předseda Komise pro plánování a financování sociálních služeb
Bc. Karel Klíma
KDU-ČSL, radní s gescí za vodní hospodářství, životní prostředí a zemědělství
MUDr. Zdeněk Fink
HDK, krajský zastupitel, primátor Hradce Králové, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči
Ing. Anna Maclová
za KDU-ČSL, krajská zastupitelka, náměstkyně primátora, členka sociálního výboru a výboru pro kulturu a památkovou péči, členka komise pro plánování a financování sociálních služeb
Ing. Martin Machů
KDU-ČSL, člen výboru pro životní prostředí a zemědělství
Mgr. Petr Hamáček
KDU-ČSL, 1. místostarosta Jičína, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
VPM, proděkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, člen výboru zdravotního
Ing. Jan Janoušek
KDU-ČSL, člen výboru dopravního
Luboš Řehák
KDU-ČSL, člen výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch
PhDr. Veronika Čepelková
KDU-ČSL, členka výboru sociálního
Ing. arch. Jan Falta
KDU-ČSL, člen výboru pro kulturu a památkovou péči
MUDr. Jiří Veselý
KDU-ČSL, člen výboru zdravotního a finančního
Ing. Jiří Kocourek
HDK, člen výboru pro dopravu
Ing. Jan Jiřička
VPM, místostarosta Jičína, člen výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti
Mgr. Tomáš Hendrych
VPM, člen výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity
Bc. Hana Nedvědová
HDK, starostka Hronova, členka výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Ing. Petr Kubát
HDK, člen výboru bezpečnostního
Ing. Václav Ludvík
VPM, člen výboru pro životní prostředí a zemědělství
Ing. Ivana Skřítecká
VPM, radní Rychnova n/Kn., členka finančního výboru
JUDr. Dita Vávrová
KDU-ČSL, členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
PhDr. Ing. Mgr. Lukáš Janeček
KDU-ČSL, člen výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti
Mgr. Robert Novák
HDK, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Jakub Lejsek
HDK, člen výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity
JUDr. Jiří Všetečka
VPM, člen výboru kontrolního