Zpět

PhDr. Veronika Čepelková

KDU-ČSL, členka výboru sociálního

Rodina
Rodina je velký dar a to i pro člověka svobodného jako jsem já. Jsem vděčná za svoje rodiče, bratra a taky za dědu, kterého z prarodičů ještě mám. K širší rodině zároveň řadím přátele, kterých si vážím a které mám ráda.

Vzdělání
Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu podnikatelskou v Hradci Králové, úspěšně absolvovala Bc. a Mgr. studium na KTF Univerzity Karlovy v Praze a rigorózní zkoušku (PhDr.) na KU v Ružomberku. Myslím však, že se člověk učí nebo lépe, že se zdokonaluje po celý život. Především být pro druhé.

Profese 
Od roku 2005 mám jako vedoucí na starosti Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové. Je pro mne ctí, že jsem mohla stát u zrodu tohoto Centra, které se stalo prvním diecézním centrem v ČR věnujícím se prvořadě lidem seniorského věku. Tento důležitý krok vnímám také jako velkou výzvu, abychom naši činnost neustále zdokonalovali a pomáhali seniorům prožívat stáří nejenom aktivně, nýbrž i radostně a smysluplně.

Současnost
V současné době také působím jako zastupitelka města Týniště nad Orlicí a členka Sociální a zdravotní komise. Zabývám se např. prezentací domácí hospicové péče, revitalizací historických a kulturních památek a prevencí krádeží jízdních kol.

Co mě baví
Setkávání s přáteli, putování na hluboká místa, vysokohorská turistika, canisterapie.

Co bych ráda přinesla Královéhradeckému kraji
Mou vizí je podpora seniorů a rodin. Na srdci mi zvlášť leží podpora domácí hospicové péče a mezigeneračních aktivit. Úctu ke stáří, pomoc potřebným lidem – ať už nemocným nebo těm, kteří se ocitli v nouzi a taky posílení mezigeneračních vztahů vnímám jako důležité kroky na cestě k oživení morálních hodnot v současné společnosti.

Co nechci dělat
Nechci zůstat pouze u slov. Věřím, že je možné poctivou prací měnit svět kolem nás.

Moje motto
Solidarita s potřebnými, angažovanost pro dobrou věc. Pojďme se angažovat pro dobré věci společně – Vaše náměty jsou důležité!