Zpět

Mgr. Petr Hamáček

KDU-ČSL, 1. místostarosta Jičína, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Rodina
Spolu s partnerkou vychováváme tříletého syna. Oba žijeme a pracujeme v Jičíně.

Vzdělání 
Po absolvování Lepařova gymnázia v Jičíně jsem vystudoval Pedagogickou fakultu v Liberci, obor Německý jazyk a Dějepis. Následně jsem složil i zkoušku z Anglického jazyka na úrovni B2.

Profese 
V posledním ročníku studia jsem začal vyučovat na základní škole v Jičíně, kde jsem působil nepřetržitě 12 let. Kromě němčiny a dějepisu jsem též vyučoval angličtinu a informatiku. Školu jsem zapojil do mezinárodní spolupráce, kdy děti bydlely v rodinách v cizích zemích – od Španělska přes Norsko až po Řecko. V dějepise jsem je zapojoval do různých projektů jako jsou Příběhy bezpráví nebo místních vzdělávacích projektů jako např. Zpátky ni krok nebo Tera felix-terra desolata. Ve škole jsem ale také byl spolutvůrcem žákovského referenda o vstupu do EU.

Současnost 
Od roku 2012 působím jako místostarosta města Jičína. V mé gesci je územní rozvoj, školství, sociální věci, kultura, památková péče, výstavba východního obchvatu města. Práce místostarosty mě baví a myslím, že je to na ní znát.

Co mě baví 
Můj syn, moje rodina, cestování zvlášť hory a památky, čtení, rád navštěvuji výstavy

Co bych rád přinesl Královéhradeckému kraji
Klidnou, soustavnou drobnou práci, která se nezastaví kvůli nepřekonatelným byrokratickým překážkám a pomalu bude směřovat k nedosažitelnému cíli, kterým je dobrá a spravedlivá správa věcí veřejných. Rád bych otevřel diskuze i k nepopulárním tématům. Jednoznačně bych chtěl směřovat kraj k větší podpoře kultury a kulturního dědictví.

Co nechci dělat
Nechci se utápět v malicherných sporech jednotlivců, které zatemňují mysl a brání prospěšným věcem.

Proč být v politice
V české společnosti se nese zaměstnání politika jako jedno z nejhorších, nejméně poctivých. Kolikrát jsem byl svými nejbližšími na toto téma dotazován. Snad jako by politik měl hned stigma zloděje. Otázka by přitom měla ale znít jinak. Kdo bude tím politikem, když všichni slušní a poctiví se budou bránit vstupu do politiky, aby se neušpinili?