Zpět

PharmDr. Lubomír Chudoba

prezident České lékárnické komory
08/2016

Pana profesora Alexandra Hrabálka si velmi vážím. Dlouhodobě patří nejen mezi nejúspěšnější české vědce na poli farmacie. Je zároveň vyzrálým člověkem s vůdčími schopnostmi a pevným charakterem. Díky své férovosti a rozhodnosti v jednání úspěšně působil a působí v nejvyšších akademických funkcích včetně funkce děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Pan profesor Hrabálek si přirozeně získal ohromnou důvěru akademické i lékárenské obce a vysokoškolských studentů.

Jsem přesvědčen, že stejně aktivně a čestně bude hájit i zájmy občanů v regionální politice. Osobnosti jeho formátu naše krásná země potřebuje jako sůl. Velmi mu přeji, aby v nadcházejících krajských volbách získal dostatečnou podporu svých voličů a mohl se podílet na správě věcí veřejných.