Zpět

P. Jan Rybář, SJ

kněz
08/2016

Ptal jsem se kamaráda, proč volil jistého zastupitele. „Je to přece náš člověk," odpověděl mi. "A odkud to víš, že je to náš člověk?" „No, on to říká!"

Ach, kolik kandidátů toto říká! Ale my hledíme na to, jak žijí, co dokázali, jakou mají rodinu, jaké mají manželství. Všichni chtějí být „náš člověk“, ale my umíme rozlišovat. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Přeji Královéhradeckému kraji ty opravdové „naše“.