Zpět

Jana Sieberová

ředitelka Domácího hospice Duha v Hořicích
08/2016

Koalice pro Královéhradecký kraj je uskupení, které ve svém programu podporuje růst v oblasti politické, ekonomické a mravně-kulturní, a z tohoto důvodu jsem se ho rozhodla podpořit.

Jako každý člověk hledám svobodu a spravedlnost, ale také ekonomickou stabilitu. A jako zdravotní sestra se snažím rozvíjet koncept paliativní péče, především v podpoře husté sítě domácích hospiců, které doplní síť hospiců lůžkových. Kromě struktury paliativní péče je třeba vytvořit právní předpisy, které by umožnily uvolnění ze zaměstnání pro pečující a vyřešit otázku jejího financování. Abychom mohli zajistit kvalitní péči o umírající pacienty, je třeba převzít zodpovědnost za její dostupnost.