KOALICE PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ vznikla jako společný projekt KDU-ČSL Královéhradeckého kraje, Hradeckého demokratického klubu a Volby pro město na základě názorové a programové blízkosti.

Již mnoho let úspěšně spolupracujeme nejen na krajské, ale i na komunální úrovni.

V zastupitelstvu Královéhradeckého kraje jsme ve volebním období 2012-2016 zastoupeni 7 mandáty (viz naši zástupci).


Ing. Vladimír Derner (lídr KKK v roce 2016) hodnotí vzájemnou spolupráci takto:

"Reprezentujeme zájmy normálních, slušných lidí. Tím rozumím lidi, kteří se chtějí vzdělávat a pracovat, jsou si vědomi odpovědnosti za sebe sama, za svoji rodinu, svou obec i stát a chápou, že existují i tací, kteří v životě neměli takové štěstí a potřebují naši pomoc. Spojuje nás přesvědčení, že politika má být především prací v zájmu obecného dobra. Tuto programovou a názorovou shodu prověřila léta vzájemné spolupráce na krajské i komunální úrovni."