Zpět

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

VPM, proděkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, člen výboru zdravotního

Rodina
Jsem 31 let ženatý, mám dvě dcery, Elišku a Magdu. Manželka pracuje jako lékárnice v Hradci Králové, dcera Magda žije v Praze a působí jako překladatelka z angličtiny a ruštiny. Eliška dokončuje Veterinární fakultu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Vzdělání
Vystudoval jsem hradeckou farmaceutickou fakultu a od roku 1980 zde pracuji. V roce 1992 jsem získal vědecko-pedagogický titul CSc., v roce 2000 jsem byl habilitován na docenta a v roce 2009 jsem na Univerzitě Karlově dosáhl jmenování profesorem. Vše v oboru farmaceutická chemie.

Profese
Od roku 1980 působím jako vysokoškolský pedagog. V roce 2002 jsem byl jmenován vedoucím katedry anorganické a organické chemie, v roce 2003 proděkanem pro vědeckou činnost a od roku 2006 jsem dvě funkční období působil jako děkan Farmaceutické fakulty UK. Nyní opět vedu katedru a působím jako proděkan fakulty.

Současnost
Pracuji na Farmaceutické fakultě UK, kde vyučuji organickou chemii a vedu vědeckou skupinu zabývající se výzkumem v oblasti nových léčiv. Jsem autorem a spoluautorem více než 60 vědeckých prací a více než 20 českých, tří mezinárodních a jednoho amerického patentu. Mým vědeckým zájmem jsou látky ovlivňující průnik léčiv zdravou kůží a vývoj nových léčiv tuberkulózy. Kromě toho jsem předsedou pracovní skupiny Farmacie při Akreditační komisi MŠMT, členem expertního panelu 11 (lékařské vědy) Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Rovněž jsem členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity a Vědecké rady Farmaceutické fakulty UKo v Bratislavě.

Co mě baví
Asi největším koníčkem je má chalupa nedaleko Nechanic, turistika (domácí i zahraniční) a po náročné práci vždy velmi rád zasednu k poslechu klasické hudby. 

Co bych rád přinesl Královéhradeckému kraji
Náš kraj potřebuje změny v celé řadě oblastí. Zcela jistě ve zdravotnictví, kde bych se chtěl věnovat především dostupnosti lékárenské péče i v odlehlých oblastech kraje a pomohl prosazení a uplatnění klinických farmaceutů v nemocnicích spravovaných krajem. Pozornost bych zcela jistě věnoval také problematice středního školství, neboť jako vysokoškolský učitel každý den poznávám, že tato oblast našeho života potřebuje změny okamžité. A samozřejmě, na svých cestách po kraji jsem byl konfrontován s celou řadou problémů, na jejichž řešení bych se rád podílel. Pokud dostanu příležitost.

Co nechci dělat
Mám krásnou a vzrušující práci, nejsem tedy existenčně závislý na tom, zda budu či nebudu v těchto volbách zvolen. Stanu-li se krajským zastupitelem, rozhodně nebudu dělat věci v rozporu s dobrými mravy , nebudu politikařit a nebudu dělat věci příčící se svědomí slušného člověka. Nedělal jsem to nikdy a nemám důvod s tím začít právě teď.

A na závěr…
V našem kraji žiju od roku 1975. Poznal jsem jej a vím, že je to, společně s mým rodným Valašskem, jeden z nejkrásnějších koutů naší vlasti. Dostane-li se mi té cti a budu zvolen do krajského zastupitelstva, bude to pro mne příležitostí podílet se na dalším rozvoji našeho regionu a svou prací tak přispět k tomu, aby se v něm líbilo nejen návštěvníkům a turistům, ale především lidem, pro které se, stejně jako pro mne, Královéhradecký kraj stal domovem.