Zpět

Luboš Řehák

KDU-ČSL, člen výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch

Rodina
Letos v červnu s manželkou Pavlínou slavíme 25. výročí společné cesty životem. Máme dceru Barboru a syna Tomáše, děti doposud studují.

Vzdělání
Po úspěšném ukončení studia na gymnáziu v Dobrušce jsem si rozšířil vzdělání na pedagogické škole v Litomyšli. Sedm semestrů politologie jsem poctivě absolvoval na VŠ ARC v Kolíně, ale studium jsem dosud nezakončil.

Profese 
Povinnou vojenskou službu jsem si odbyl u Hradní stráže, kde jsem končil v září 1989! Kariéru jsem zahájil skutečně ve školství jako sportovní instruktor (4 léta), poté jsem pracoval v bankovnictví i jako samostatný poradce v oblasti finančních služeb (20 let). Současně jsem od roku 1990 zastupitelem obce Val, 12 let jsem zde i starostoval.

Současnost
Dnes působím jako předseda a projektový manažer Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. Jedná se o vedení organizace a řízení týmu řešícího projektové aktivity, které se týkají administrace specifických dotačních finančních prostředků z EU v našem regionu.

Co mě baví a těší
Rodina, kterou často „okrádám a ovlivňuji“ díky mým dalším zálibám … divadlu, futsalu, cykloturistice aj. Potěšením mi jsou i pracovní aktivity - osobní účast na pořádání festivalu Divadelní POHODA, MHF F. L. Věka, futsalového Dobrušského poháru nebo i koordinaci značení výrobků ORLICKÉ HORY originální produkt.

Co bych rád přinesl Královéhradeckému kraji
Vlastní praktické zkušenosti z oblasti realizace projektů. Díky své dosavadní praxi je mi blízká oblast regionálního rozvoje, kultury a sportu, ale dobře se orientuji i v oblasti finanční - rozpočtování, výkaznictví. Preferuji poctivost a transparentnost, vždy se mi tento postoj osvědčil!

Co nechci dělat 
Nechci se podílet na zbytečnostech, které stojí peníze a nikam nevedou!

Dovoluji si Vás pozvat
V Královéhradeckém kraji je mnoho krásných míst, ale rád bych Vás pozval někam, kde se aktivně a dlouhodobě podílím na službě pro veřejnost. A volím vlastní obec Val, kde máme funkční areál Přírodního divadla. Desítky let se zde konají divadelní představení. Společně s několika přáteli se tuto tradici s úctou k našim předkům snažíme udržet. Navštivte festival Divadelní POHODA! Na přelomu května a června zde každoročně představujeme divadelní soubory z celého kraje!